ќе пројде и четврток, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:

Види фото