ќе пројде и понеделник, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:

Види фото