ќе пројде и недела, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:

Види фото