ќе пројде и сабота, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:
Коледарска

Коледарска

Коледе, бабо ле,
Курот ме заболе,
Отечен ми седит,
Се’ тажит, се’ редит!

Викнете ја Фанка
Со пичката танка,
Викнете ја Весела
Со пичката дебела,
Викнете ја Доста
Со пичката проста,
Викнете ја Румена
Со пичката учена,
Викнете ја Невена
Со пичката стребрена!

Која ќе го одтечи,
Која ќе го спадни,
Пичка да му цути,
Курој да лупи,
Пичка да му течи,
Курој да лечи,
коледеееееее…

Македонска еротска народна песна

Инфо за Уметникот

avatar
Животниот патоказ му приреди безброј неуспеси во различни области и го примора среќата да ја бара во некои други димензии. Себеосознавањето се случи една ноќ кога немаше место во првомајскиот шатор. Од тогаш креативно твори во неколку форми...