ќе пројде и петок, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:

означени со : берлин