ќе пројде и вторник, а ти уште си ми скарана...
Доскочици:
Никад не сум ја терал ролка да носи…

Никад не сум ја терал ролка да носи…

Инфо за Дувло

avatar